Άμεση Αποστολή & Δωρεάν Μεταφορικά για Παραγγελίες άνω των €100

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Παράδοση Προϊόντων


Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιείται με δαπάνη του χρήστη, ανάλογα με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους όρους της επιμέρους συναλλαγής. Η εταιρεία δύναται κατά καιρούς να διαθέτει προϊόντα της χωρίς επιβάρυνση του χρήστη των εξόδων αποστολής, εφόσον η παραγγελία υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό.

Στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, αυτό θα έχει προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο ειδικής επικοινωνίας από πλευράς της Εταιρείας και αποδοχής από πλευράς του χρήστη.

Τα προϊόντα θα παραδίδονται στην διεύθυνση που έχει υποδείξει ο χρήστης. Στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή σφάλματος του χρήστη ως προς την διεύθυνση ή τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, αυτός θα επιβαρύνεται με τυχόν πρόσθετα έξοδα αποστολής.

 

Ελλάδα:

Οι παραγγελίες αποστέλλονται με ACS Courier, σε μία με δύο εργάσιμες από την ημέρα της παραγγελίας. Συνήθως, όταν η παραγγελία ολοκληρώνεται μέχρι τις 11:30 το πρωί, φεύγει αυθημερόν αν πρόκειται για εργάσιμη, διαφορέτικα, θα αποσταλλεί από τις αποθήκες μας την επόμενη εργάσιμη. 

Παρακάτω βλέπετε τους χρόνους παράδοσης:

Βασικές Υπηρεσίες Express Επόμενη Ημέρα (Next Day)

Χρόνος* Παράδοσης

Εντός της ίδιας πόλης **

1

Εντός της ίδιας περιφέρειας

1-2

Προς χερσαίους προορισμούς

1-2

Προς νησιώτικους προορισμούς

1-3

Προς δυσπρόσιτες περιοχές ***

1-5

 

Οι χρόνοι παράδοσης αφορούν εργάσιμες ημέρες.

* Εξαιρούνται ειδικές περίοδοι, όπου οι χρόνοι παράδοσης και διαχείρισης των αποστολών τροποποιούνται αναλόγως των εκτάκτων συνθηκών και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας www.acscourier.gr

** Αφορά Μέσο Χρόνο Παράδοσης (ενδέχεται να παρατηρηθούν μικρές αποκλίσεις σε ορισμένες περιοχές της Αττικής)

Κύπρος:

Για τον χρόνο αποστολής ισχύει ότι και την Ελλάδα. Αποστέλλεται στην ACS και ταξιδέυει μέσω θαλάσσης.

Για την υπηρεσία θαλάσσιας μεταφοράς (ACS Cyprus Economy) ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από 5 έως 7 εργάσιμες ημέρες από την αναχώρηση του πλωτού μέσου για την Κύπρο. Η αναχώρηση εκτελείται μία με δύο φορές την εβδομάδα. Εφόσον η παράδοση από το κατάστημα παραλαβής στο κεντρικό hub της Π. Ράλλη γίνεται έως την Τετάρτη το βράδυ, η παράδοση θα γίνεται την επόμενη ημερολογιακή εβδομάδα, αλλιώς οι αποστολές παραμένουν έως την επόμενη αναχώρηση.

 

Επιστοφή προϊόντων


Για κάθε προϊόν που πωλείται από το sleepyhead.com.gr, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα μεταφοράς. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή του αγαθού. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο χρήστης οφείλει να στείλει το αίτημά του στο hello@babyworks.gr με τον κωδικό παραγγελίας του και το προϊόν που επιθυμεί να αποστείλει.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει αν επιθυμεί να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε ή αυτό να πιστωθεί στον λογαριασμό που διατηρεί στην Εταιρεία.

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα εκ μέρους της εταιρείας, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό, ο χρήστης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την αντικατάσταση με το αρχικώς παραγγελθέν προϊόν ή με άλλο μέχρι του ποσού του καταβληθέντος τιμήματος, είτε να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος.

Σε περίπτωση που το είδος που παραδόθηκε διαπιστωθεί ελαττωματικό, το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία αγοράς και να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο αγοράς.

Επιστροφή Χρημάτων (όπου είναι σχετικό)
Μόλις παραλάβουμε την επιστροφή, θα ελέγξουμε την κατάσταση του προϊόντος, και θα σας στείλουμε με e-mail ενημέρωση για την παραλαβή της επιστροφής και για την έγκριση ή μη αυτής και της επιστροφής χρημάτων. Αν η επιστροφή έχει επιλεγεί σαν μέθοδος επιστροφής προϊόντος και εγκριθεί, τότε θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιστραφεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στην κάρτα σας, ή την μέθοδο πληρωμής που είχατε επιλέξει. Η διαδίκασία αυτή θα πρέπει να αναμένεται ότι θα κρατήσει κάποιες ημέρες, και εξαρτάται από την ημέρα, τον τρόπο πληρωμής και την τράπεζά σας.

Οδηγίες Επιστροφής Προϊόντων:

Η διεύθυνση επιστροφής του προϊόντος είναι:
Babyworks
Αυγής 81, Ν. Ηράκλειο ΤΚ: 14121, τηλ: 2103004919

Τα μεταφορικά βαρύνουν τον πελάτη και δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων το ποσό των μεταφορικών θα αφαιρεθεί από το ποσό της επιστροφής. Ανάλογα τον τόπο κατοικίας σας, ο χρόνος επιστροφής μπορεί να ποικίλλει. Αν επιστρέφετε προϊόν μεγάλης αξίας, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσία μεταφοράς με την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε της αποστολή σας.